35/138 - Planeta Kolotoraly

Planeta Kolotoraly (35/138) - Murs / Walls - Solo - ADOR
Hazo Misy Heveny

Projet "Tous pour peindre peindre pour tous" Doule & Ador, 2018, Tulear, Madagascar