7/72 - Panda Lisa

Panda Lisa (7/72) - Collective walls - ADOR
Les Gaulois

feat. Krayon, Shenzhen, China, 2018